Tag Archives: Karnataka Football Association

Karnataka Announce team for Santosh Trophy 2014-2015

Karnataka Football Association, Bengaluru, Bangalore, Santosh Trophy, NationalKSFA Announced the 20 members squad for the 69th Santosh Trophy Championship. Karnataka will play the South-Zone matches at MSDA stadium in Manjeri, Kerala. Veteran Xavier Vijayakumar is leading the team.

Team :

GKs : SMD Razak, MP Thomas

Defs : KB Nikhil Das, Prem Kumar, B V Chetan Kumar (VC), Vivekananda, R. Vijay

Mid : Xavier Vijaya Kumar (C), Prakash. B, R. Manivannan, M. Lokesh, P.A Anup Theres Raj, M. Sunil Kumar, Deepan P, Shahzad K.I

Forward: K Gopi, K Kaviarasan, P Pradeep Kumar, V Vinoth Kumar, Vinu K Varghese

Manager : S.T Bhoopal

Coach : J.L Andrew

Goal keeper coach : S.S Shahi